Komornik sądowy działający na terenie Mielca

Komornik sądowy Mielec – sprawdzone usługi

Profesjonalny komornik sądowy Mielec realizuje egzekucję, między innymi z rachunków bankowych, świadczeń emerytalnych, wynagrodzeń za pracę, ruchomości, nieruchomości oraz praw majątkowych. Aby komornik mógł wykonać wyrok sądu oraz zająć poszczególne składniki majątku nierzadko musi stosować określone przepisami różnego rodzaju środki przymusu. Co więcej  komornik sądowy Mielec jest funkcjonariuszem publicznym, realizującym zawód zaufania publicznego. Komornik wykonuje wyroki sądu, bez możliwości ich zakwestionowania. Co więcej nie może on prowadzić do inicjowania postępowania egzekucyjnego, co należy do zadań wierzyciela. Najczęściej jednak egzekucja komornicza realizowana jest przez zajęcie określonej części wynagrodzenia pobieranego za pracy dłużnika. Może jednak wystąpić egzekwowanie należności z emerytury, renty oraz majątku dłużnika. Jeżeli są to nieruchomości lub cenne elementy majątku wówczas niezbędne jest oszacowanie ich ceny.

Zaufany komornik sądowy Mielec – jakość i gwarancja poufności 

Profesjonalny i doświadczony komornik sądowy Mielec działa przy Sądzie Rejonowym w Mielcu. Wyróżnia się ponadto wieloletnią praktyką w postępowaniach egzekucyjnych oraz zabezpieczających. Ma również bezpośredni dostęp do Ksiąg Wieczystych w postaci elektronicznej. Jednak to wierzyciel może wybrać komornika, którego działanie jest na obszarze własności sądu apelacyjnego. Niezbędne jest wówczas złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji wraz z oświadczeniem o skorzystaniu z prawa wyboru komornika. Terenem działania komornika sądowego w Mielcu jest własność terytorialna należąca do Sądu Rejonowego w Mielcu. Zatem jest to powiat mielecki z wyłączeniem gminy Padew Narodowa. W związku z ścisłą ochroną danych osobowych wszystkie informacje dotyczące postępowań egzekucyjnych, które udzielane są telefonicznie lub za pomocą maila są bardzo ogólnikowe. Co więcej podczas kontaktu z kancelarią komorniczą należy posługiwać się sygnaturą akt komorniczych, a także danymi dłużnika, Aby szybciej można było dokonać identyfikacji sprawy. Komornik rozpoczyna egzekucję, na podstawie wyroku sądu. Następnie dłużnik jest zobowiązany do wykazu majątku, a także źródeł utrzymania. Niezbędne jest także potwierdzenie protokołów oświadczenie o jego prawidłowości oraz adekwatności. Natomiast wszczęcie egzekucji komorniczej musi być poprzedzone wnioskiem egzekucyjnym wierzyciela, do którego załączony jest oryginalny tytuł wykonawczy oraz klauzula wykonalności. Dokumenty można składać osobiście lecz również korespondencyjnie.