Jak napisać streszczenie pracy licencjackiej?

Podsumowanie pracy licencjackiej jest Twoją wizytówką, dlatego powinniśmy być dobrze przygotowani do jego stworzenia. Powinien zawierać podstawowe informacje zawarte w tekście, z uwzględnieniem Twojego wkładu własnego w pracę. Abstrakt umożliwia czytelnikowi zorientowanie się, jaki temat został poruszony w artykule i powinien zachęcić do jednoczesnego przeczytania całego artykułu. Jak napisać streszczenie pracy licencjackiej?

Dowiedz się o najważniejszych wskazówkach!

Jak napisać streszczenie pracy licencjackiej? Zdarza się, że podsumowanie pracy licencjackiej dobiega końca. Nie jest to jednak dobre rozwiązanie, ponieważ sprawia, że praca jest mniej atrakcyjna i mniej przejrzysta. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest umieszczenie abstraktu zaraz po „spisie treści”. Dzięki temu czytelnik na początku może zapoznać się z tematem pracy licencjackiej i wiedzieć, czego się spodziewać na kolejnych stronach.

Wiesz już, gdzie umieścić streszczenie, aby jak najlepiej wpłynąć na to, jak inni postrzegają Twoją pracę. Trzeba jednak wiedzieć, jak napisać streszczenie pracy licencjackiej, aby spełniało wszystkie wymagania. Jest kilka kluczowych punktów, które należy poruszyć w tej części pracy. Tu masz:

– tytuł pracy

– podstawowe informacje o pracy i jej założeniach

– Ogólna prezentacja tematu pracy (szczegóły są już zawarte we właściwej części)

– cel pracy

– Przestrzeń robocza

– główne tezy

– Temat pracy

– praca licencjacka i przykłady rozwiązania problemu w literaturze naukowej

– Informacje o metodach i technikach badawczych zastosowanych w pracy

– charakterystyka przeprowadzonych analiz lub eksperymentów

– Otrzymane wyniki

– Wnioski i wyniki przeprowadzonych badań

– Słowa kluczowe

– możliwe trudności w napisaniu pracy licencjackiej

Jak napisać streszczenie pracy licencjackiej, które zawiera wszystkie powyższe informacje?

Jak napisać streszczenie pracy licencjackiej? Przede wszystkim każdy element należy oznaczyć jako osobną część i krótko opisać, np. „Zakres prac” – poniżej znajduje się krótki opis tej części. Zrób to samo z każdym elementem. W ten sposób streszczenie pracy licencjackiej staje się przejrzyste dla czytelnika. 

Pamiętaj, twoje podsumowanie będzie miało tylko około 2000 znaków. Więc nie pisz za dużo, po prostu skup się na najważniejszych tematach. Podsumowanie ma na celu jedynie przedstawienie ogólnego przeglądu całej pracy. Ważne jest również, aby strona, na której napisane jest podsumowanie pracy, miała swój własny numer. Musi znajdować się w spisie treści. Czasami uczniowie muszą przesłać streszczenie i przetłumaczyć je na jeden lub więcej języków. Jeśli w Twoim przypadku nie ma takiego wymogu, nadal warto zawrzeć go w pracy licencjackiej, nawet w języku angielskim. To sprawia, że Twoja praca jest bardziej atrakcyjna i wartościowa. 

Teraz już wiesz, jak napisać streszczenie pracy licencjackiej i na co zwrócić szczególną uwagę. Pamiętaj jednak, że każda uczelnia może mieć nieco inne wytyczne. Dlatego przed przystąpieniem do pracy nad podsumowaniem skonsultuj swoje plany ze swoim przełożonym co do ich długości lub kształtu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *